Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 88/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
Vị trí, chức năng
1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công và du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 

122

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tọa lạc tại trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đầu tư
- Cung cấp các dịch vụ công và tổ chức tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại và du lịch;
- Giới thiệu dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các vướng mắc mà nhà đầu tư gặp phải để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư;
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị để lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tham mưu, tổ chức hoạt động đối thoại giữa chính quyền các cấp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư;
- Chủ trì, phối hợp nhà đầu tư khảo sát địa điểm, môi trường đầu tư, kinh doanh, cơ sở hạ tầng kết nối đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (trừ các dự án bất động sản nhà ở, khai thác khoáng sản);
- Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các lĩnh vực và vấn đề khác liên quan đến đầu tư xây dựng đối với vị trí, địa điểm mà nhà đầu tư cần tìm hiểu thông tin để nghiên cứu đề xuất dự án;
- Chủ trì hỗ trợ, hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư trước khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Theo dõi và tổng hợp tiến độ xử lý của các Sở, ban, ngành chức năng về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (trừ các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá đến nhà đầu tư các Chương trình, Kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của tỉnh về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch;
- Công khai và hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận, tìm hiểu danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá đến nhà đầu tư các cơ chế, chính sách, giải pháp, định hướng thu hút đầu tư, quảng bá và xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; các chương trình hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu của tỉnh và đầu tư nước ngoài vào tỉnh;
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, vận động và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh và doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư ra nước ngoài; thu hút du lịch trong nước và quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu;
- Phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương; Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong nước và quốc tế hàng năm theo kế hoạch;
- Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo chương trình hợp tác với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các hiệp hội doanh nghiệp, đối tác, tổ chức có liên quan và xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức và tham gia các sự kiện, diễn đàn, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm chuyên đề về hoạt động đầu tư, thị trường, sản phẩm và du lịch trong tỉnh, trong nước và quốc tế;
- Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt; làm đầu mối tổ chức xúc tiến khi tiếp xúc với các nhà đầu tư; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch;
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón tiếp, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư, thương mại và du lịch;
- Kết nối, xây dựng nội dung, chương trình làm việc cho các đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh trong và ngoài nước. Tổ chức hỗ trợ và đón tiếp các đoàn Famtrip, Presstrip trong và ngoài nước đến khảo sát thị trường và các sản phẩm đầu tư thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh; xây dựng các loại hình ấn phẩm, phim, chuyên trang, chuyên mục, biển quảng cáo tấm lớn về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch;
- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và thương mại điện tử;
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tổ chức quảng bá, giới thiệu, cập nhật thông tin về các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư đã được phê duyệt, các sản phẩm thương mại và du lịch của tỉnh Ninh Thuận;
- Tiếp xúc các nhà đầu tư, nhà nhập khẩu, xuất khẩu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tư vấn, trao đổi, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về đầu tư, thương mại và du lịch theo định hướng phát triển của tỉnh Ninh Thuận bằng nhiều hình thức;
- Nghiên cứu các xu thế, làn sóng chuyển dịch về đầu tư, thương mại và du lịch thông qua phân tích xu hướng vận động và phát triển của tình hình trong nước và quốc tế, tổ chức nghiên cứu phát triển thị trường, sản phẩm. Nắm bắt quan điểm và chiến lược của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên cơ sở tiếp xúc trực tiếp kết hợp xử lý thông tin về kinh tế xã hội và nghiên cứu thị trường;
- Xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp, thể hiện đầy đủ các thông tin về: quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; trình tự thủ tục đầu tư; danh mục kêu gọi dự án đầu tư; bản đồ số về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành; thông tin thị trường, sản phẩm, ngành hàng phục vụ xuất khẩu, giới thiệu sản phẩm du lịch, hàng hoá; chương trình kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch;
- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động theo quy định. Biên soạn, phát hành bản tin giấy, bản tin điện tử và các ấn phẩm liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tiếp nhận, quản lý vận hành phần mềm Hệ thống thông tin giao dịch điện tử ngành Công Thương tỉnh Ninh Thuận;
- Đầu mối tìm kiếm các chương trình hợp tác về đầu tư, du lịch, thương mại, tư vấn tổ chức cho các doanh nghiệp khảo sát nghiên cứu thị trường và đặt chi nhánh, đại diện du lịch, chi nhánh giới thiệu sản phẩm thương mại ở trong nước và quốc tế. Tổ chức các chương trình khảo sát, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh doanh, xây dựng và phát triển điểm đến du lịch trong nước và nước ngoài.
3. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khuyến công
- Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững;
- Rà soát, phân tích, thống kê danh sách và nhu cầu của các doanh nghiệp cần hỗ trợ và lĩnh vực cần hỗ trợ, các doanh nghiệp có năng lực nhưng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, tiếp cận thị trường và tham gia vào các chuỗi giá trị;
- Thực hiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu làm hồ sơ vay vốn, bảo lãnh; dịch vụ cung cấp các thông tin và hướng dẫn để doanh nghiệp tiếp cận chính sách ưu đãi về vốn vay, tiếp cận quỹ đầu tư;
- Chủ động tìm kiếm các chuỗi cung ứng để các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể tham gia;
- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách để các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất sản phẩm phụ trợ cho các nhà máy khi có đủ năng lực;
- Ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức hiệp hội, các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý chất lượng để tham gia vào các chuỗi giá trị;
- Chủ động theo dõi, thống kê, phân tích thường xuyên kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ đầu mối kết nối, tiếp nhận và tổng hợp thông tin phản hồi từ doanh nghiệp;
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các hoạt động liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Hướng dẫn bảo hộ thương hiệu sản phẩm độc quyền. Quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên cổng thông tin. Hỗ trợ doanh nghiệp học tập các mô hình đã xây dựng thương hiệu thành công. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm;
- Hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận khoa học công nghệ, quản lý điều hành, chính sách pháp luật về tài chính kế toán, thuế, đất đai, bảo hiểm xã hội và các nội dung có liên quan;
- Thực hiện dịch vụ hướng dẫn, tư vấn nhà đầu tư, doanh nghiệp về áp dụng chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khuyến công và du lịch; dịch vụ hướng dẫn, tư vấn thực hiện thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại, khuyến công và du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp các dịch vụ về tư vấn và xúc tiến trên tất cả các lĩnh vực trong khuôn khổ quy định của pháp luật;
- Khảo sát nhu cầu tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở chuyên ngành tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng khi được cấp có thẩm quyền giao.
Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm:
- Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch;
- Phòng Tư vấn đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp;
- Phòng Phát triển doanh nghiệp và khuyến công;
- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
  • San thuong mai dt
  • danh muc dau tu
  • Q&A
  • pci ddci conver
  • ho tro dau tu
  • 9822021892393
  • dao mat rong
  • ipa 11