Phối hợp đài phát thanh-truyền hình tỉnh xây dựng chương trình khuyến công phát sóng trên đài

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 15/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 88/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023.

Sau khi có Quyết định phê duyệt đề án, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai ký hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Đài PT&TH tỉnh) về việc phối hợp thực hiện Chương trình Khuyến công trên sóng truyền hình của Đài PT&TH tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Hợp đồng số 33/HĐXHH.2023 ngày 04/4/2023)  và đã thực hiện 5/6 chương trình (Đến 31/11/2023); Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Khuyến công trên sóng truyền hình Ninh Thuận sau khi hợp nhất 03 Trung tâm thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm). Trung tâm đã tiếp tục ký phụ lục hợp đồng số 01PL/33.HĐXHH.2023 ngày 12/12/2023) với Đài PT-TH tỉnh là chương trình thứ 6, với nội dung: Phát huy hiệu quả tích cực trong công tác hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến từ nguồn kinh phí Khuyến công địa phương trong năm 2023. Trung tâm phối hợp Đài PT&TH tỉnh thực hiện hoàn thành các chương trình theo Đề án phê duyệt; đồng thời tập hợp hồ sơ chứng từ và thanh quyết toán, báo cáo kết quả thực hiện đề án và tổ chức nghiệm thu cơ sở theo quy định.

Đề án xây dựng Chương trình Khuyến công trên Đài PT&TH tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách đầu tư phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp nhằm giúp các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt, cập nhật thông tin kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển; đồng thời tôn vinh và giới thiệu quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của địa phương và hình ảnh của cơ sở/doanh nghiệp đến với người tiêu dùng, các đối tác trong khu vực; phổ biến thông tin kiến thức về hoạt động quản lý, chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, giảm giá thành và mang lại hiệu quả. Nhờ đó mà các cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thông qua được hỗ trợ nguồn vốn khuyến công nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thương trường và mở rộng thị trường tiêu thụ và định hướng cho xuất khẩu./.
Phòng Phát triển Doanh nghiệp và Khuyến công

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
  • San thuong mai dt
  • danh muc dau tu
  • Q&A
  • pci ddci conver
  • ho tro dau tu
  • 9822021892393
  • dao mat rong
  • ipa 11