Trung tâm là đầu mối thực hiện

 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu thông tin liên quan đến quá trình khởi nghiệp của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn, cung cấp dịch vụ lập hồ sơ đăng ký, điều chỉnh giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cho chương trình gặp mặt doanh nghiệp hàng quý của Lãnh đạo UBND tỉnh.
   

Tác giả: admin

 • San thuong mai dt
 • danh muc dau tu
 • Q&A
 • pci ddci conver
 • ho tro dau tu
 • 9822021892393
 • dao mat rong
 • ipa 11