Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

 •   28/12/2023 20:33:00
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 08 năm 2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng phát triển kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương,Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Thuận thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 954/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • San thuong mai dt
 • danh muc dau tu
 • Q&A
 • pci ddci conver
 • ho tro dau tu
 • 9822021892393
 • dao mat rong
 • ipa 11