Trung tâm là đầu mối thực hiện

 • Hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu thông tin, định hướng, quy hoạch của Tỉnh, của các Sở ngành liên quan phục vụ cho công tác tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án;
 • Hướng dẫn, cung cấp dịch vụ lập thủ tục, hồ sơ đăng ký, điều chỉnh định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án đầu tư.
 • Giới thiệu các dự án thuộc Danh  mục dự án kêu gọi đầu tư, các vị trí phù hợp với nhu cầu, mục tiêu đầu tư của các nhà đầu tư.

 

Tác giả: admin

 • San thuong mai dt
 • danh muc dau tu
 • Q&A
 • pci ddci conver
 • ho tro dau tu
 • 9822021892393
 • dao mat rong
 • ipa 11